Montaż blachodachówki nie jest łatwym zadaniem, wymaga odpowiedniego doświadczenia i umiejętności, które posiadać może tylko specjalista. Do prawidłowego montażu wykorzystywane są listwy startowe. Najbardziej istotny jest pierwszy etap, ponieważ to od niego kolejno układać będą się kolejne elementy. Blachodachówka musi zostać ułożona prawidłowo, tylko wtedy jest w stanie poradzić sobie z ciężkimi niejednokrotnie warunkami atmosferycznymi.

Odpowiednio przygotowany ruszt

Montaż pokrycia dachowego wymaga specjalnych umiejętności, specjalista musi dokładnie wiedzieć jak układać blachodachówki modułowe. Pokrycie dachowe musi zostać ułożone na kratownicy z łat i kontrłat. Takie działanie ma na celu zagwarantowanie właściwego przewietrzenia i eksploatowania pokrycia. Taka przerwa zmniejsza kondensację pary wodnej zimą oraz w momencie skoków temperatury, w okresie upałów natomiast zmniejsza nadmierne nagrzewanie powierzchni blachodachówki. Wskutek tego pomieszczenia na dachu mniej się nagrzewają. Nie należy mocować łaty bezpośrednio do podłoża, w efekcie zatrzymane zostałyby kapiące i ściekające krople wody, co prowadziłoby do zawilgocenia łat i słabą wentylację, przez co konstrukcja miałaby utrudnione wysychanie. Łaty i kontrłaty wykonane zostają z drewna, drewno powinno być całkowicie suche i odpowiednio zaimpregnowane. Zastosowane kontrłaty powinny mieć szerokość 40 cm oraz grubość 25 cm, łaty – 60 cm szerokości i 40 cm grubości. Kontrłaty przybijane zostają równolegle do krokwi, łaty natomiast prostopadle do kontrłat. Ruszt powinien być prosty, nie może posiadać żadnych wygięć i pogrubień.

blachodachówka na dachu

Rozkład łat

Zależny jest od konkretnego pokrycia dachowego jaki wybierzesz. O tym jak układać, powinniśmy dowiedzieć się już przy zakupie w profesjonalnym sklepie z blachodachówkami. Ich rozkład powinien być odpowiednio dostosowany do długości modułu blachodachówki. Ważne – na początku arkusza łata musi być wyższa o dokładną wysokość ścianki przetłoczenia.

Jak prawidłowo rozłożyć arkusze blachodachówki

Montaż należy rozpocząć od prawego dolnego rogu. W pierwszej kolejności powinny zostać zamontowane haki rynnowe i pasy nadrynnowe, dopiero w dalszej kolejności możemy przejść do układania kolejnych elementów. Układane arkusze blach powinny być kładzione w kolumnach i rzędach – od okapu do kalenicy, odstęp pomiędzy nimi powinien wynosić 3 cm. Pierwsza blacha powinna zostać ułożona pod kątem prostym, jeżeli już rozpoczniesz pracę, zmiana kąta nachylenia będzie niemożliwa.

Kolejne etapy montażu:

Etap 1

Pierwszym etapem tego zadania jest obróbka pasa nadrynnowego

Krok 1 – Montaż łat

Na samym początku montowane zostają łaty. Kontrłaty nabijamy obok siebie, z zachowaniem odpowiednich odległości.

Krok 2 – Przygotowanie deski

Na przygotowanej desce zamontowany zostanie kolejny pas nadrynnowy oraz lista startowa dla blachodachówki. Jest to bardzo ważny etap, na który należy zwrócić szczególną uwagę. Ważne jest zachowanie odpowiedniej odległości od krawędzi obróbki zamontowanej wcześniej.

Krok 3 – Konstrukcja okapu dachowego

Dzięki prawidłowemu montażowi konstrukcji okapu dachowego możliwe jest prawidłowe wykonanie dalszych prac, czyli montażu drugiego pasa nadrynnowego oraz listwy startowej. Zadanie należy wykonywać niezwykle precyzyjnie i dokładnie.

Krok 4 – Kolejna warstwa łat

Kolejne warstwy łat przybijane są z zachowaniem odpowiednich odległości. Podparcie arkuszy powinno znajdować się na samym środku łat.

Krok 5 – Drugi pas rynnowy

Odpowiedzialny jest za właściwy obieg powietrza. Przy montowaniu blachodachówki szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie odpowiednich szczelin wentylacyjnych.

Krok 6 – Kolejny pas nadrynnowy

Kolejny pas nadrynnowy montowany jest tymczasowo. Dzięki niemu, możliwe jest przejście do kolejnego etapu montażu czyli obróbki bocznej – części wiatrownicy. Podwójna obróbka pasa nadrynnowego pozwala na bezproblemowe usuwanie skroplin spod pokrycia.

Etap 2

Obróbka boczna

Krok 1 – Montaż rynny brzegowej

Przy obróbce bocznej na samym początku należy rozpocząć pracę od montażu rynny brzegowej. Jest to bardzo ważne, ponieważ rynna brzegowa będzie odpowiedzialna za odprowadzanie wód opadowych z połaci. Rynna ta zostanie przykryta blachodachówką.

Krok 2 – Montaż obróbki

Na drugim pasie nadrynnowym zamontowana zostaje obróbka. Ze szczególną starannością należy zadbać o to, by wycięcie górnej krawędzi miało odpowiednią szerokość.

Krok 3 – Kolejny etap obróbki bocznej

Po wykonaniu pierwszych prac związanych z obróbką boczną, która obejmuje dolną część wiatrownicy, należy zadbać o odpowiedni kąt, który głównie uzależniony jest od pochylenia całej połaci dachowej. Po realizacji tego zadania następuje montaż obróbki do deski bocznej.

Krok 4 – Wiatrownica górna

Kolejny etap jest już w zasadzie ostatnim przed montażem blachodachówki. Podczas montażu należy wziąć pod uwagę kąt nachylenia połaci oraz wymiary desek szczytowych.

Układanie blachodachówki nie jest proste, zadaniem powinien więc zająć się odpowiednio doświadczony i kompetentny specjalista. Ważne są kolejne etapy realizacji, tylko wówczas pokrycie dachowe zostanie ułożone w odpowiedni sposób i zapewni dobrą ochronę przed panującymi w różnych porach roku warunkami atmosferycznymi.

[Głosów:2    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ